sekadar sebuah catatan

Demokrasi…

leave a comment »

Apabila Senator Tan Sri Jins Shamsuddin mengatakan demokrasi masih tulen di negara ini, maka atas pertimbangan apakah kenyataan itu dibuat? Betulkah apa yang disebut oleh Senator Jins itu?

Demokrasi adalah lebih dari sekadar satu bentuk kerajaan. Ia adalah satu cara kehidupan dan satu formula bagi mencapai keadilan dan kesaksamaan di antara manusia. Perkataan demokrasi bermaksud pemerintahan oleh rakyat.

Abraham Lincoln menghuraikan makna pemerintahan secara ini sebagai, “kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (government of the people, by the people, for the people) dan bukannya kerajaan untuk beberapa kerat rakyat, oleh beberapa kerat rakyat dan untuk beberapa kerat rakyat.

Demokrasi menyokong kebebasan individu dan digniti asas dan kesamaan setiap seseorang rakyat. Ia adalah satu bentuk kerajaan di mana kuasa politik terletak di tangan rakyat. Ia mengiktiraf nilai intrisik pelbagai input dari sumber yang mempunyai asas yang luas. Dalam kata lain, ia mengundang kepada kekayaaan kepelbagaian.

Demokrasi menyebut jangan lihat hanya kepada diri anda sahaja atau mereka yang mindanya sama dengan anda untuk mencari sesuatu jawapan, tetapi lihat juga apa yang boleh ditawarkan oleh orang lain, kerana sesungguhnya kehidupan ini penuh dengan bermacam kepelbagaian.

Demokrasi mengatakan jangan bersifat rigid dan tidak fleksibel sebaliknya sentiasa bersikap terbuka dan boleh menyesuaikan diri dalam apa juga keadaan kerana kehidupan itu sendiri adalah sesuatu yang dinamik dan sentiasa melalui perubahan.

Demokrasi mengatakan jangan membuatkan penyertaan itu sesuatu yang esklusif tetapi sesuatu yang inklusif kerana kehidupan merangkumi segala-galanya.

Demokrasi melarang ekstrimism tetapi menganjur kepada kesederhanaan kerana kehidupan memerlukan keseimbangan.

Demokrasi menegah kita mewakili hanya mereka yang berpengaruh tetapi mewakili semua kerana hidup ini berkehendakkan kepada keadilan.

Demokrasi juga menyatakan agar kita tidak menganggu prosesnya kerana itulah satu-satunya harapan bagi untuk kita terus hidup.

Demokrasi memerlukan pemerhati yang adil. Ini kerana demokrasi sentiasa berada dalam tawanan. Ia berlaku apabila sistem ekonomi kapitalis yang kita amalkan bertembung dengan sistem politik demokratik.

Sementara demokrasi mengkehendaki sebuah kerajaan untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kapitalisme mengkehendaki kepada keuntungan.

Advertisements

Written by irwanmuhammadzain

October 4, 2007 at 3:51 am

Posted in politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: